Naam auteur: admin

Outsourcing van FG's: een oplossing voor het probleem van het tekort aan middelen

Outsourcing van FG’s: een oplossing voor het probleem van het tekort aan middelen

Op 17 januari 2024 publiceerde het Europees Comité voor Gegevensbescherming (ECGB) een rapport over een gecoördineerd onderzoek naar de rol van de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De 25 toezichthoudende autoriteiten uit de hele Europese Economische Ruimte (EER) namen deel aan het onderzoek, dat bestond uit een combinatie van vragenlijsten en feitenonderzoek. Het rapport van het ECGB […]

Outsourcing van FG’s: een oplossing voor het probleem van het tekort aan middelen Read More »

AVG-advies voor SaaS-bedrijven die de EU- en VK-markt betreden

Europa en het Verenigd Koninkrijk bieden vele mogelijkheden tot groei voor SaaS-bedrijven die willen uitbreiden buiten hun binnenlandse markten. De markten voor massaconsumptie van het VK en de Europese gemeenschap hebben bestendige sectoren in de categorieën B2B (van bedrijf naar bedrijf) en B2C (van bedrijf naar consument).   Maar een succesvolle expansie naar de EU en

AVG-advies voor SaaS-bedrijven die de EU- en VK-markt betreden Read More »

Een nieuw tijdperk voor AI-regelgeving: EU AI Act aangenomen met overweldigende steun

Op 13 maart 2024 heeft de Europese Unie officieel de AI Act aangenomen. De AI Act wordt gezien als baanbrekende wetgeving en is ‘s werelds eerste alomvattende kader dat een juridische structuur biedt voor het beheer van en het toezicht op technologieën voor kunstmatige intelligentie. De verordening werd aangenomen met 523 stemmen voor, 46 tegen en

Een nieuw tijdperk voor AI-regelgeving: EU AI Act aangenomen met overweldigende steun Read More »

AVG-vertegenwoordiger: hebt u er een nodig?

Het kan een uitdaging zijn om de complexe regelgeving op het gebied van gegevensbescherming te doorgronden, vooral voor organisaties en bedrijven die internationaal werken.  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat organisaties die buiten de EU gevestigd zijn en geen vestiging in de regio hebben, een vertegenwoordiger moeten aanwijzen als ze persoonsgegevens van inwoners van

AVG-vertegenwoordiger: hebt u er een nodig? Read More »

AI en het belang van DPIA’s

De NGFG interviewt Paul Collier, DPO van The DPO Centre  In een recent interview met de Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming Officers (NGFG) besprak Paul Collier, FG bij The DPO Centre, een interessante privacyoplossing voor een proefproject met AI-technologie en bodycams.   Het doel van het project was om de toegangscontrole voor beveiligingspersoneel bij

AI en het belang van DPIA’s Read More »

Gegevensbewaring onder de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent normen aangaande de manier waarop organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens, waaronder welk type gegevens hoe lang mogen worden bewaard.  Het implementeren van een robuust ‘dataretentiebeleid’ is cruciaal en de AVG-principes van opslagbeperking, minimalisatie en nauwkeurigheid spelen hierbij een essentiële rol.  Opslagbeperking: Ervoor zorgen dat persoonsgegevens niet langer dan nodig

Gegevensbewaring onder de AVG Read More »

Vendor due diligence en AVG-compliance: 5 praktische stappen

Van IT-oplossingen tot DPO-diensten, boekhouding en klantenservice, de wereldwijde outsourcingsector breidt zich uit om aan de behoeften van organisaties in alle bedrijfssectoren tegemoet te komen. Volgens een rapport van Infiniti Research zal de wereldwijde outsourcingmarkt tussen 2023 en 2027 naar verwachting met 75 – 89 miljard dollar toenemen, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 6,5%.

Vendor due diligence en AVG-compliance: 5 praktische stappen Read More »

CJEU arrest: Betrokkenen hebben het recht om te weten wie hun persoonsgegevens heeft ontvangen

In januari 2023 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) in zaak C-154/21 besloten dat “eenieder het recht heeft te weten aan wie zijn of haar persoonsgegevens zijn verstrekt“. Dit vonnis werd aangekondigd na een geschil bij het Oostenrijkse Hooggerechtshof tussen een Oostenrijks staatsburger en de Oostenrijkse postdienst Österreichische Post.   De burger

CJEU arrest: Betrokkenen hebben het recht om te weten wie hun persoonsgegevens heeft ontvangen Read More »

Het inhuren van een functionaris voor gegevensbescherming – intern versus uitbesteed

Hoewel de rol van de functionaris voor gegevensbescherming (FG) al sinds de jaren 1990 bestaat, is met de invoering van  de AVG , het aanstellen van een FG wettelijk verplicht. Rapporten, die ten tijde van de invoering van de AVG werden geschreven, gaven aan dat er wereldwijd ongeveer 75.000 FG’s nodig zouden zijn, waarvan 28.000

Het inhuren van een functionaris voor gegevensbescherming – intern versus uitbesteed Read More »

Wat zijn de zes wettelijke grondslagen en wanneer zijn ze van toepassing?

Artikel 6 van de AVG noemt zes ‘rechtsgronden’ voor de verwerking van persoonsgegevens.  Ten minste één van deze moet van toepassing zijn om gegevens rechtmatig te kunnen verwerken.  Zonder een wettelijke basis voldoen de organisatie en de verwerking niet aan de beginselen van rechtmatigheid en verantwoordingsplicht van artikel 5. Als een organisatie niet kan aantonen

Wat zijn de zes wettelijke grondslagen en wanneer zijn ze van toepassing? Read More »

Scroll naar boven