Een nieuw tijdperk voor AI-regelgeving: EU AI Act aangenomen met overweldigende steun

maart 14, 2024

Op 13 maart 2024 heeft de Europese Unie officieel de AI Act aangenomen.

De AI Act wordt gezien als baanbrekende wetgeving en is ‘s werelds eerste alomvattende kader dat een juridische structuur biedt voor het beheer van en het toezicht op technologieën voor kunstmatige intelligentie.

De verordening werd aangenomen met 523 stemmen voor, 46 tegen en 49 onthoudingen.

Onmiddellijk na de stemming publiceerde Thierry Breton, Europees commissaris voor de interne markt, een LinkedIn-post waarin hij verklaarde: “Europa is NU een wereldwijde standaardsetter op het gebied van AI”.

De nieuwe wet categoriseert AI-systemen op basis van hun risiconiveau, variërend van onaanvaardbaar (waardoor de technologie verboden zou worden), tot hoog, gemiddeld en laag risico. Hoe hoger het risico, hoe strenger de regels.

Het doel van de regelgeving is om fundamentele rechten zoals privacy, non-discriminatie en consumentenrechten te beschermen en tegelijkertijd technologische innovatie te ondersteunen.

De belangrijkste punten van de wet zijn

  • Bescherming van fundamentele rechten
  • Verplichtingen voor systemen met een hoog risico
  • Transparantievereisten voor AI voor algemene doeleinden (GPAI)
  • Verbod op toepassingen die de rechten van burgers bedreigen, zoals ongericht scrapen van gezichten
  • Maatregelen ter ondersteuning van het mkb en startende ondernemingen

David Smith, DPO en AI Sector Lead bij The DPO Centre geeft aan,

‘Nu de AI-wet van kracht wordt, is het voor bedrijven, ontwikkelaars en belanghebbenden wereldwijd van cruciaal belang om de nieuwe regelgeving te begrijpen en zich eraan aan te passen. We zien sterke overeenkomsten met het bestaande privacy- en gegevensbeschermingsraamwerk van de EU, dat organisaties zal helpen zich voor te bereiden op naleving van de nieuwe wet. We kijken ernaar uit om onze klanten te helpen bij deze uitdagende maar spannende veranderingen.’

In een volgende blog en infographic gaan we dieper in op de details van de AI-wet.

Volg voor meer nieuws en inzichten over gegevensbescherming The DPO Centre op LinkedIn

Scroll naar boven