Waarom u AVG-vertegenwoordiging nodig hebt

Artikel 27 van de AVG bepaalt dat organisaties die buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd en regelmatig persoonsgegevens van ingezetenen uit deze gebieden verwerken, een vertegenwoordiger moeten aanwijzen die:

 • Optreedt als contactpersoon voor betrokkenen en toezichthoudende autoriteiten; en
 • De toezichthoudende autoriteiten in staat stelt handhavingsmaatregelen te nemen binnen de grondgebieden

Gelden de volgende regels:

 • Organisaties die niet in het VK en de EER aanwezig zijn, hebben op beide grondgebieden afzonderlijke vertegenwoordigers nodig
 • Britse organisaties hebben een vertegenwoordiger in de EER nodig
 • EER-organisaties hebben een vertegenwoordiger in het VK nodig

In dit informatieblad wordt uitgelegd welke organisaties AVG-vertegenwoordigers moeten aanstellen voor de EU en het VK.

U kunt ook op één van de onderstaande opties klikken om ons te spreken

Wat de avg van een vertegenwoordiger vereist

Verantwoordelijkheden

 • De vertegenwoordiger moet:
  • Samenwerken met de toezichthoudende autoriteiten
  • De communicatie tussen de betrokkenen en uw organisatie vergemakkelijken
  • Gemakkelijk toegankelijk zijn voor betrokkenen in alle relevante lidstaten
  • Een verwerkingsregister bijhouden overeenkomstig artikel 30 van de AVG
 • Toezichthoudende autoriteiten kunnen via de vertegenwoordiger handhavingsmaatregelen treffen voor de niet-naleving van de voorschriften door de organisatie die zij vertegenwoordigen

De positie

 • De vertegenwoordiger:
  • wordt aangewezen om de voor de verwerking verantwoordelijken of verwerkers die niet in de EU en/of het VK zijn gevestigd, te vertegenwoordigen
  • moet gevestigd zijn in één van de lidstaten waar de betrokkenen wonen van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker
  • kan bij niet-naleving worden onderworpen aan handhavingsprocedures door de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker
 • De vertegenwoordiger kan een persoon of een bedrijf zijn, maar dan wel met een toegewezen contactpersoon
 • De vertegenwoordiger wordt in uw privacybeleid vermeld als contactpersoon voor EU-betrokkenen en toezichthouders

Uw AVG-vertegenwoordiger werkt met u samen om:

Het opzetten van uw AVG-vertegenwoordiging

 • Ervoor zorgen dat uw privacybeleid de contactgegevens van de vertegenwoordiger bevat
 • Begrijpt uw gegevensstromen
 • Evalueren van eerdere analyses van leemten en impactbeoordelingen
 • Ervoor zorgen dat er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om de gegevens van ingezetenen van de EU en het VK te beschermen
 • Op de hoogte zijn van eventuele eerdere inbreuken of gevallen van niet-naleving
 • Een kopie maken van uw gegevens over uw verwerkingsregister

Voortdurende GDPR (AVG)-vertegenwoordiging

 • Uw verwerkingsregister voortdurend onderhouden en bijwerken
 • Vertalen en beantwoorden van vragen van Europese en Britse gegevensbeschermingsautoriteiten en betrokkenen
 • Inbreuken registreren en (indien nodig) rapporteren
 • Ontvangen en registreren van verzoeken om rechten van betrokkenen en adviseren over passende antwoorden
 • Adviseren over regelgevingskwesties op het gebied van gegevensbescherming die van invloed zijn op uw organisatie

Doe hieronder een aanvraag

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Scroll naar boven