EU-vertegenwoordigingsdiensten

AVG-advies voor SaaS-bedrijven die de EU- en VK-markt betreden

Europa en het Verenigd Koninkrijk bieden vele mogelijkheden tot groei voor SaaS-bedrijven die willen uitbreiden buiten hun binnenlandse markten. De markten voor massaconsumptie van het VK en de Europese gemeenschap hebben bestendige sectoren in de categorieën B2B (van bedrijf naar bedrijf) en B2C (van bedrijf naar consument).   Maar een succesvolle expansie naar de EU en […]

AVG-advies voor SaaS-bedrijven die de EU- en VK-markt betreden Read More »

AVG-vertegenwoordiger: hebt u er een nodig?

Het kan een uitdaging zijn om de complexe regelgeving op het gebied van gegevensbescherming te doorgronden, vooral voor organisaties en bedrijven die internationaal werken.  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat organisaties die buiten de EU gevestigd zijn en geen vestiging in de regio hebben, een vertegenwoordiger moeten aanwijzen als ze persoonsgegevens van inwoners van

AVG-vertegenwoordiger: hebt u er een nodig? Read More »

Gegevensbewaring onder de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent normen aangaande de manier waarop organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens, waaronder welk type gegevens hoe lang mogen worden bewaard.  Het implementeren van een robuust ‘dataretentiebeleid’ is cruciaal en de AVG-principes van opslagbeperking, minimalisatie en nauwkeurigheid spelen hierbij een essentiële rol.  Opslagbeperking: Ervoor zorgen dat persoonsgegevens niet langer dan nodig

Gegevensbewaring onder de AVG Read More »

De veranderende rol van de functionaris voor gegevensbescherming

Rob Masson heeft de veranderende rol van de functionaris besproken in een onlangs opgenomen podcast. Functionarissen voor gegevensbescherming krijgen een meer strategische rol op zich, die verder gaat dan het zorgen voor naleving van wet- en regelgeving. De AVG vereist dat veel organisaties een FG aanstellen. In het begin ging het vooral om het begrijpen

De veranderende rol van de functionaris voor gegevensbescherming Read More »

Scroll naar boven