Functionaris Gegevensbescherming

Outsourcing van FG's: een oplossing voor het probleem van het tekort aan middelen

Outsourcing van FG’s: een oplossing voor het probleem van het tekort aan middelen

Op 17 januari 2024 publiceerde het Europees Comité voor Gegevensbescherming (ECGB) een rapport over een gecoördineerd onderzoek naar de rol van de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De 25 toezichthoudende autoriteiten uit de hele Europese Economische Ruimte (EER) namen deel aan het onderzoek, dat bestond uit een combinatie van vragenlijsten en feitenonderzoek. Het rapport van het ECGB […]

Outsourcing van FG’s: een oplossing voor het probleem van het tekort aan middelen Meer lezen »

AVG-advies voor SaaS-bedrijven die de EU- en VK-markt betreden

Europa en het Verenigd Koninkrijk bieden vele mogelijkheden tot groei voor SaaS-bedrijven die willen uitbreiden buiten hun binnenlandse markten. De markten voor massaconsumptie van het VK en de Europese gemeenschap hebben bestendige sectoren in de categorieën B2B (van bedrijf naar bedrijf) en B2C (van bedrijf naar consument).   Maar een succesvolle expansie naar de EU en

AVG-advies voor SaaS-bedrijven die de EU- en VK-markt betreden Meer lezen »

AVG-vertegenwoordiger: hebt u er een nodig?

Het kan een uitdaging zijn om de complexe regelgeving op het gebied van gegevensbescherming te doorgronden, vooral voor organisaties en bedrijven die internationaal werken.  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat organisaties die buiten de EU gevestigd zijn en geen vestiging in de regio hebben, een vertegenwoordiger moeten aanwijzen als ze persoonsgegevens van inwoners van

AVG-vertegenwoordiger: hebt u er een nodig? Meer lezen »

Gegevensbewaring onder de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent normen aangaande de manier waarop organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens, waaronder welk type gegevens hoe lang mogen worden bewaard.  Het implementeren van een robuust ‘dataretentiebeleid’ is cruciaal en de AVG-principes van opslagbeperking, minimalisatie en nauwkeurigheid spelen hierbij een essentiële rol.  Opslagbeperking: Ervoor zorgen dat persoonsgegevens niet langer dan nodig

Gegevensbewaring onder de AVG Meer lezen »

Scroll naar boven