Onderwijs

Bezorgd over gegevensbescherming?

De AVG legt, zoals voor veel organisaties, wettelijke verplichtingen op voor het onderwijs en de manieren waarop zij persoonsgegevens moeten beheren en verwerken.

De wetgeving geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevoegdheden om aanzienlijke financiële sancties op te leggen en neemt nu de naleving van gegevensbescherming op in haar inspectiecriteria en er bestaat een grotere kans op reputatieschade door slechte publiciteit in het onderwijs.

Op deze pagina wordt uitgelegd wat de nieuwe wetgeving voor scholen betekent en wat de belangrijkste punten zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Het is gebaseerd op ervaringen die The DPO Centre heeft opgedaan tijdens de samenwerking met meer dan 140 scholen en universiteiten.

U kunt ook op één van de onderstaande opties klikken om ons te spreken

Wat betekent de nieuwe wetgeving op het gebied van gegevensbescherming voor scholen?

Net als andere organisaties, moeten alle scholen:

 • Transparant zijn in de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken en daarvoor verantwoordelijk zijn
 • Een functionaris voor gegevensbescherming aanwijzen als het gaat om een openbare of particuliere school die op grote schaal persoonsgegevens verwerkt
 • Begrijpen over welke gegevens zij beschikken, waar deze zijn opgeslagen en wie er toegang toe heeft
 • Effectieve processen en procedures implementeren om persoonsgegevens te beschermen
 • Leerlingen, personeelsleden, ouders, voogden en leveranciers in staat stellen:
  • toegang te hebben tot hun persoonlijke gegevens
  • ervoor te zorgen dat het correct is en het indien nodig te wijzigen
  • het te laten verwijderen (tenzij er een wettelijke verplichting op rust)
 • In staat zijn datalekken te kunnen ontdekken, te managen,te herstellen, te voorkomen en daaover te rapporteren. Indien nodig moet contact gelegd worden met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Schoolactiviteiten waarbij persoonsgegevens worden gebruikt

Scholen moeten persoonsgegevens op een groot aantal gebieden beschermen. Deze omvatten:

Communicatie en toestemmingsbeheer

 • Fotograferen en foto’s tonen
 • Sociale media, afbeeldingen posten
 • Communicatie tussen school en ouders

Regels

 • Beleid op het gebied van privacy, bewaring en gegevensbescherming
 • Personeelsgidsen

Administratie

 • Netwerkbeveiliging
 • Email-systemen
 • Salarisadministratie, pensioenadministratie en andere HR-gegevens van het personeel
 • Papieren dossiers
 • Bezoekerslijst en toegangssystemen
 • Beheer van camerabeelden

Beheer van gevoelige informatie

 • Speciale onderwijsbehoeften
 • Medicatie en medische gegevens
 • Bescherming en familiekwesties

Onderwijzen en het werk gedaan krijgen

 • Werkboeken van kinderen
 • Wanddisplays en naamplaatjes
 • Gegevens schoolgeld
 • Rapporten en gegevens mee naar huis nemen
 • Printfaciliteiten op scholen

Gegevens delen met anderen

 • Schoolreisjes
 • Beschikking van leraren
 • Basisscholen en overgangsscholen
 • Referenties voor werkgevers en andere instellingen
 • Leraren die op meerdere scholen onderwijzen

Doe hieronder een aanvraag

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Scroll naar boven