Software en Technologie

Bezorgd over gegevensbescherming?

De ontwikkeling en invoering van nieuwe technologie is één van de belangrijkste redenen voor de AVG en de regelgeving voor gegevensbescherming.

Dankzij nieuwe software en technologie kunnen grote hoeveelheden persoonsgegevens snel en gemakkelijk worden verwerkt, doorgegeven en gedeeld. Artificiële Intelligentie (AI) en geautomatiseerde profilering maken een veel grotere karakterisering en segmentering van individuen, betere targeting en beter geïnformeerde besluitvorming mogelijk.

De AVG waarborgt dat tech- en softwareorganisaties persoonsgegevens respecteren en beschermen. Om compliance te bereiken, moet speciale aandacht worden besteed aan het vaststellen van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt, moeten alle gegevensstromen begrepen worden en moeten deze vanaf het begin in kaart worden gebracht. Ook moeten de gegevensoverdracht met derden en over de grenzen heen beheerd worden en moet duidelijk en transparant gedefinieerd worden hoe gegevens van individuen door hen worden gebruikt.

Op deze pagina wordt uitgelegd wat de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming betekent voor software- en technologieorganisaties en waarmee zij rekening moeten houden bij het beheer van persoonsgegevens.

U kunt ook op één van de onderstaande opties klikken om ons te spreken

Wat betekent de wetgeving voor software- en technologieorganisaties?

Net als alle andere organisaties, moeten software- en technologieorganisaties:

 • Transparant zijn in de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken en daarvoor verantwoordelijk zijn
 • In staat zijn datalekken te kunnen ontdekken, te managen,te herstellen, te voorkomen en daaover te rapporteren. Indien nodig moet contact gelegd worden met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Inzicht hebben in de gegevens waarover zij beschikken, waar deze zijn opgeslagen en wie er toegang toe heeft
 • Effectieve processen en procedures implementeren om persoonsgegevens te beschermen
 • Gebruikers, personeel, afnemers, leveranciers en andere personen in staat te stellen om::
  • Toegang te hebben tot de gegevens die zijn opgeslagen
  • Ervoor te zorgen dat de gegevens correct zijn en ze indien nodig te wijzigen
  • Het te laten verwijderen (tenzij er een wettelijke verplichting op rust)
 • Een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen, indien zij:
  • Gegevens op grote schaal verwerken
  • De gegevens gebruiken voor profilering of geautomatiseerde besluitvorming

Belangrijke overwegingen op het gebied van gegevensbescherming voor software- en technologieorganisaties

Software- en technologieorganisaties moeten bij veel van hun activiteiten persoonsgegevens beschermen. Enkele belangrijke overwegingen zijn:

Gegevensstromen in kaart brengen

 • Een duidelijke omschrijving van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
 • Beperking van het gebruik tot uitsluitend het doel
 • Beheer van toestemming
 • Transparante uitleg over het gebruik van de gegevens aan alle gebruikers
 • Invoering van ingebouwde privacybeginselen

Gegevens delen met anderen

 • Overdrachten met derden
 • Gegevensoverdracht buiten de EU
 • Verwerkersovereenkomsten

Verwerking van grote hoeveelheden gegevens

 • Benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming
 • Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Gegevensbeveiliging

 • Onderhouden van netwerk- en serverbeveiliging
 • Gegevensencryptie

Administratie

 • E-mailsystemen
 • Salarisadministratie, pensioenadministratie en personeelsdossiers
 • Bezoekerslijst, toegang en camera toezicht
 • Contract management

Persoonsgegevens identificeren

 • IP-adressen
 • GPS-data
 • Cookies en trackingpixels

Beleid en overeenkomsten

 • Beleid op het gebied van privacy, bewaring en gegevensbescherming
 • Personeelsgidsen
 • Overeenkomsten over gegevensuitwisseling
 • Verwerkersovereenkomsten

Doe hieronder een aanvraag

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Scroll naar boven