Whitepaper: Gids voor het opstellen van een verwerkingsregister

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben sinds hun inwerkingtreding in 2018 meer dan ooit van organisaties gevergd op het gebied van hun gegevensbeschermings- en informatiebeveiligingspraktijken. Belangrijk onderdeel hiervan is de verantwoordingsplicht geweest, die één van de zeven gegevensbeschermingsbeginselen is die in artikel 5 worden uiteengezet en waaraan alle organisaties onder de AVG moeten voldoen.

Een belangrijk onderdeel van de naleving van de verantwoordingsplicht en de transparantie-eisen van de meeste organisaties is het opstellen en bijhouden van een verwerkingsregister. Afhankelijk van de omvang van de organisatie en de verwerkingsactiviteiten die de organisatie uitvoert, kunnen deze documenten zeer omvangrijk en complex zijn. Het opstellen van deze documenten kan ook veel tijd in beslag nemen omdat er veel stappen moeten worden doorlopen, waaronder:

  • Inzicht hebben in uw processen en gegevensverwerking
  • Risicobeoordeling
  • Identificatie van gegevensverwerkers, gegevensuitwisseling en internationale doorgifte

Deze informatieve gratis whitepaper biedt u een duidelijk stappenplan voor het bouwen van uw eigen verwerkingsregister. Het behandelt:

  • Wat een verwerkingsregister is
  • Welke organisaties moeten een verwerkingsregister hebben en waarom
  • Een verwerkingsregister maken
  • Een verwerkingsregister bijhouden

Als u advies wilt over hoe u uw verwerkingsregister moet opstellen en bijhouden, of over een andere kwestie in verband met gegevensbescherming waarmee u wordt geconfronteerd, kunt u contact met ons opnemen.

Download de whitepaper:

Scroll naar boven