Financiele Sector en Verzekeringswezen

Bezorgd over gegevensbescherming?

De AVG brengt extra complexiteit in de al zwaar gereguleerde financiële sector en het verzekeringswezen. Vele vereisten van de AVG vormen een aanvulling op de bestaande wetgeving, maar er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bescherming van persoonsgegevens.

Financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen verwerken vaak grote hoeveelheden persoonsgegevens die vaak gevoelig van aard zijn. Er moet vooral op worden gelet dat deze gegevens alleen voor het beoogde doel worden gebruikt, dat ze alleen gecontroleerd worden gedeeld en dat ze correct en tijdig worden bewaard en verwijderd.

Ook het gebruik van gegevens voor de profilering en geautomatiseerde besluitvorming is onder de AVG aan strenge regels gebonden.

Op deze pagina wordt uitgelegd wat de wetgeving over gegevensbescherming betekent voor financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen en met welke aspecten zij rekening moeten houden bij het beheer van persoonsgegevens.

U kunt ook op één van de onderstaande opties klikken om ons te spreken

Wat beteken de wetgeving voor de financiële sector en het verzekeringswezen?

Net als alle andere organisaties, moeten financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen:

 • Transparant zijn in de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken en daarvoor verantwoordelijk zijn
 • In staat zijn datalekken te kunnen ontdekken, te managen,te herstellen, te voorkomen en daaover te rapporteren. Indien nodig moet contact gelegd worden met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Inzicht hebben in de gegevens waarover zij beschikken, waar deze zijn opgeslagen en wie er toegang toe heeft
 • Effectieve processen en procedures implementeren om persoonsgegevens te beschermen
 • Klanten, medewerkers en andere personen toestaan om:
  • Toegang te hebben tot de gegevens die zijn opgeslagen
  • Ervoor te zorgen dat de gegevens correct zijn en ze indien nodig te wijzigen
  • Het te laten verwijderen (tenzij er een wettelijke verplichting op rust)
 • een functionaris voor gegevensbescherming te benoemen indien zij:
  • Een overheidsinstantie zijn
  • Gegevens op grote schaal verwerken
  • De gegevens gebruiken voor profilering of geautomatiseerde besluitvorming

Belangrijke overwegingen op het gebied van gegevensbescherming voor organisaties in de financiële sector en het verzekeringswezen

Organisaties in de financiële sector en het verzekeringswezen moeten bij allerlei activiteiten persoonsgegevens beschermen. Enkele belangrijke apecten zijn:

Aanvullende regelgeving

 • Wetgeving, zoals de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • Regelgeving van nationale en Europese instellingen, zoals in relatie tot de EBA (European Banking Association) en de DNB (De Nederlandse Bank)
 • Regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Fraudeopsporing en bestrijding

Verwerking van gevoelige gegevens en gegevens uit speciale categorieën

 • Bankwetgeving
 • Anti-witwasregelingen

Beheren van gevoelige en bijzondere categorie

 • Data Protection Impact Assessments
 • Persoonsgegevens, financiële gegevens, medische gegevens, gegevens over strafrechtelijke veroordelingen, met name voor verzekeringen

Meerdere en legacy systemen

 • Gedupliceerde gegevens in verschillende systemen en gegevensminimalisering
 • Bewaring en verwijdering van gegevens
 • Systemen voor de verwerking van Uitvoeren rechten van betrokkenen

Administratie

 • E-mailsystemen
 • Salarisadministratie, pensioenadministratie en personeelsdossiers
 • Bezoekerslijst, toegang en camera toezicht

Gegevensbescherming

 • Onderhouden van netwerk- en serverbeveiliging
 • Gegevensencryptie
 • Cyberveiligheid

Regels en overeenkomsten

 • Privacy-, bewaar-, cookie- en gegevensbeschermingsbeleid
 • Personeelsgidsen

Gegevens delen met anderen

 • Overdrachten met derden
 • Gegevensuitwisseling buiten de EU
 • Overeenkomsten over gegevensverwerking en gegevensuitwisseling

Verwerking van grote hoeveelheden gegevens

 • Benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming
 • Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Doe hieronder een aanvraag

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Scroll naar boven