Gezondheidszorg

Bezorgd over gegevensbescherming?

De AVG verplicht hoe, medische en zorgorganisaties, persoonlijke gegevens beheerd en verwerkt worden.

De nieuwe wetgeving geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de bevoegdheid om in geval van niet-naleving aanzienlijke financiële sancties op te leggen.

Samen met de toegenomen aandacht voor gegevensverzameling en de ontwikkelingen op het gebied van AI (Artificial Intellegence) voor de gezondheidszorg, is hierdoor de behoefte aan effectieve bescherming van persoonsgegevens essentieel geworden.

Op deze pagina wordt uitgelegd wat de nieuwe wetgeving betekent voor medische en gezondheidszorgorganisaties en op welke belangrijke gebieden zij moeten letten bij het beheren en beschermen van persoonsgegevens.

U kunt ook op één van de onderstaande opties klikken om ons te spreken

Wat beteken de wetgeving voor de financiële sector en het verzekeringswezen?

Net als alle andere organisaties, moeten medische en gezondheidszorgorganisaties:

 • Transparant zijn in de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken en daarvoor verantwoordelijk zijn
 • In staat zijn datalekken te kunnen ontdekken, te managen,te herstellen, te voorkomen en daaover te rapporteren. Indien nodig moet contact gelegd worden met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Inzicht hebben in de gegevens waarover zij beschikken, waar deze zijn opgeslagen en wie er toegang toe heeft
 • Effectieve processen en procedures implementeren om persoonsgegevens te beschermen
 • Patiënten, zorgpersoneel en andere medewerkers, familie en andere personen in staat stellen:
  • Toegang te hebben tot de gegevens die zijn opgeslagen
  • Ervoor te zorgen dat de gegevens correct zijn en ze indien nodig te wijzigen
  • Het te laten verwijderen (tenzij er een wettelijke verplichting op rust)
 • een functionaris voor gegevensbescherming te benoemen indien zij:
  • Een overheidsinstantie zijn
  • Gegevens op grote schaal verwerken
  • De gegevens gebruiken voor profilering of geautomatiseerde besluitvorming

Belangrijke overwegingen op het gebied van gegevensbescherming voor de medische en gezondheidszorg

Organisaties in de medische sector en de gezondheidssector moeten bij al hun activiteiten persoonsgegevens beschermen en zich bewust zijn van de talrijke voorschriften. Belangrijke overwegingen zijn onder meer:

Voorschriften

 • BIG, Wlz, Wmo, Zvw WGBO, Wet zorg en dwang, WvGGZ, Jeugdwet, wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, NTA7516

Marketing, communicatie en rechtenbeheer

 • Sociale media en posts

Administratie

 • Onderhouden van netwerk- en serverbeveiliging
 • Email-systemen
 • Salarisadministratie, pensioenadministratie en personeelsdossiers
 • Bezoekerslijst en toegangssystemen

Gegevens delen met anderen

 • Zorgpersoneel
 • Zorgpartijen
 • Plaatselijke overheden

Beheren gevoelige gegevens

 • Beheren van gevoelige medische informatie

Gegevensverzameling voor het voorspellen van klinische uitkomsten

 • Geautomatiseerde verwerking
 • Anonimisering en pseudonimisering van gegevens
 • Patiëntgerichte zorg en administratie op orde
 • Gegevens aan het ziekenhuisbed
 • Patiëntendossiers
 • Beheer van papieren dossiers

Beleid

 • Beleid op het gebied van privacy, bewaring en gegevensbescherming
 • Personeelsgidsen

Systemen voor zorgbeheer en medische dossiers

 • Systemen voor planning en beheer van zorgpersoneel
 • Electronic Medication Administration Records

Doe hieronder een aanvraag

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Scroll naar boven