Detailhandel en eCommerce

Bezorgd over gegevensbescherming?

Technologie en gegevensbescherming hebben grote gevolgen gehad voor zowel traditionele detailhandelaren in winkelcentra als e-Commerce.

De AVG verplicht alle detailhandelaren extra aandacht te besteden aan het onderhoud van hun verkoop- en marketingdatabanken, de registratie van toestemming en het voeren van een effectief bewaarbeleid van gegevens inclusief het verwijderen daarvan.

Winkelketens met meerdere vestigingen hebben vaak verschillende systemen in verschillende winkels, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van papier, en moeten technieken voor gegevensminimalisering overwegen om ervoor te zorgen dat zij geen onnodige gegevens bewaren. Het personeel van de verschillende winkels moet vaak worden opgeleid om ervoor te zorgen dat alle werknemers hun verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensbescherming begrijpen.

Op deze pagina wordt uitgelegd welke wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming belangrijk is voor organisaties in de detailhandel en de e-Commerce en met welke aspecten zij rekening moeten houden bij het beheer van persoonsgegevens.

U kunt ook op één van de onderstaande opties klikken om ons te spreken

Wat betekent de wetgeving voor organisaties in de detailhandel en e-commerce?

Net als alle andere organisaties moeten detailhandels- en e-commerce-organisaties:

 • Transparant zijn in de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken en daarvoor verantwoordelijk zijn
 • Inbreuken op de gegevensbeveiliging kunnen opsporen, beheren, rapporteren en aanpakken, en indien nodig contact kunnen opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Inzicht hebben in de gegevens waarover zij beschikken, waar deze zijn opgeslagen en wie er toegang toe heeft
 • Effectieve processen en procedures implementeren om persoonsgegevens te beschermen
 • Alle klanten, leveranciers en personeel toestaan:
  • om toegang te krijgen tot de gegevens die zijn opgeslagen
  • om ervoor te zorgen dat de gegevens juist zijn en ze indien nodig te wijzigen
  • het te laten verwijderen (tenzij er een wettelijke verplichting op rust)
 • Een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen, indien zij:
  • Gegevens op grote schaal verwerken
  • De gegevens gebruiken voor profilering of geautomatiseerde besluitvorming

Belangrijke overwegingen inzake gegevensbescherming voor detailhandel en e-commerce

Detailhandels- en e-commerceorganisaties moeten bij veel van hun activiteiten persoonsgegevens beschermen. Enkele belangrijke overwegingen zijn:

Verkoop en directe marketing

 • Beheer van de toestemming van personen die direct marketingmateriaal ontvangen
 • Gegevensbewaring
 • Beheer van gegevensbanken en gegevensminimalisering

eCommerce

 • Gegevens in contactformulieren
 • Grote hoeveelheden gegevens
 • Financiële, betalings- en transactiegegevens
 • Automatische profilering
 • Cookies en trackingpixels

Meerdere fysieke winkels

 • Gegevens in verschillende formaten en op verschillende locaties
 • Minimaliseren van duplicaatgegevens
 • Verwijdering en bewaring
 • Bestaande en maatwerksystemen
 • Papieren dossiers en archieven

Personeel en training

 • Awareness training aan personeel om verplichtingen op het gebied van bescherming te begrijpen en daarnaar te acteren
 • Verankering van een cultuur van gegevensbescherming, waarbij rekening gehouden moet worden met meerdere locaties, deeltijd-, tijdelijk en vast personeel

Administratie

 • E-mailsystemen
 • Salarisadministratie, pensioenadministratie en personeelsdossiers
 • Toegang en camerabeveiliging

Gegevensbeveiliging

 • Onderhouden van netwerk- en serverbeveiliging
 • Data-encryptie

Regels en overeenkomsten

 • Beleid op het gebied van privacy, bewaring en gegevensbescherming
 • Personeelsgidsen
 • Verwerkersovereenkomsten

Doe hieronder een aanvraag

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Scroll naar boven