Artikel 73 AVG

Voorzitter

1.   Het Comité kiest met gewone meerderheid een voorzitter en twee vicevoorzitters uit zijn leden.

2.   De ambtstermijn van de voorzitter en de vicevoorzitters bedraagt vijf jaar en kan eenmaal worden verlengd.

Scroll naar boven